Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Cich
Miejsce urodzenia: NOWY SĄCZ
Data urodzenia: 10-08-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Datę objęcia stanowiska p.o. szefa Wydziału Polityczno-Wychowawczego KW MO Lublin przyjęto zgodnie zapisem w karcie przebiegu służby. Wg dyspozycji w karcie ewidencyjnej nastąpiło to dnia 12.12.1944, jednak wg charakterystyki sporządzonej przez szefa Wydziału Personalnego Zarządu Polityczno-Wychowawczego MO z 8.08.1946 (b.p.) II Kurs Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych MO w Lublinie ukończył 13.12.1944.
Datę objęcia funkcji zastępcy dowódcy ds. polityczno-wychowawczych Kompanii Operacyjnej KW MO Lublin przyjęto zgodnie z zapisem w karcie przebiegu służby i cyt. wyżej charakterystyce z 8.08.1946. Wg karty ewidencyjnej nastąpiło to w marcu 1945.
Datę objęcia stanowiska zastępcy komendanta ds. polityczno-wychowawczych Szkoły Podoficerskiej MO w Garbowie przyjęto na podstawie karty ewidencyjnej. W karcie przebiegu służby tej nominacji nie uwzględniono. W cytowanej charakterystyce z 8.08.1946 podano datę 18.10.1945, natomiast w charakterystyce z 11.12.1945 (b.p.) z CW MO w Słupsku - 8.07.1945.
Karta ewidencyjna zawiera zapis o objęciu w czerwcu 1946 funkcji instruktora polityczno-wychowawczego w KW MO w Krakowie, jednak analiza dokumentów jednoznacznie wskazuje, że wówczas przebywał jeszcze na terenie woj. lubelskiego.
Wg karty ewidencyjnej od lipca 1946 był starszym wykładowcą w CW MO w Słupsku. W przebiegu służby uwzględniono datę i stanowisko wynikające z karty przebiegu służby i dokumentów.
Począwszy od II połowy roku 1951 pełnił równocześnie obowiązki komendanta powiatowego MO w Gliwicach.
Na terenie województwa lubelskiego uczestniczył w akcjach przeciwko "podziemiu" - m.in. na terenie powiatu radzyńskiego w czerwcu 1946 (w okresie "referendum ludowego").Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO DĘBICA POSTERUNEK W DĘBICY MILICJANT - 26-08-1944
IPN Ka 0151/274 3812/VI akta osobowe i karta
SPW MO LUBLIN II KURS ELEW - 21-11-1944
KW MO LUBLIN WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY P.O. SZEFA - 15-12-1944
KW MO LUBLIN KOMPANIA OPERACYJNA ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 12-05-1945
KW MO LUBLIN SZKOŁA PODOFICERSKA W GARBOWIE ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 09-1945
KG MO WARSZAWA ZARZĄD POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY DO DYSPOZYCJI SZEFA - 04-07-1946
KW MO KRAKÓW DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - 18-07-1946
CW MO SŁUPSK BRAK DANYCH WYKŁADOWCA POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY - 08-08-1946
CW MO SŁUPSK OGÓLNOPAŃSTWOWA SZKOŁA SZEREGOWYCH MILICJI OBYWATELSKIEJ ZASTĘPCA DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DOWÓDCY KOMPANII - 24-03-1947
CW MO SŁUPSK WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY P.O. SZEFA - 04-06-1947
CW MO SŁUPSK WYDZIAŁ WYSZKOLENIA STARSZY WYKŁADOWCA POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY - 10-01-1948
KG MO WARSZAWA WYDZIAŁ PERSONALNY DO DYSPOZYCJI - 30-04-1949
KP MO GLIWICE ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH por. 02-05-1949 31-10-1952
.