Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pisarski
Miejsce urodzenia: Fałkowice
Data urodzenia: 06-04-1927
Imię ojca: Julian
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta rozpracowania Stanisława Pisarskiego, członka organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK). Poszukiwany przez UB w Krakowie w związku z aresztowaniami członków organizacji, przebywał na terenie Czechosłowacji, dzięki czemu uniknął aresztowania. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie do nr 6682/II. IPN Kr 010/6591 (6682/II)
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Materiały śledztwa przeciwko członkom organizacji ROAK z terenu woj. krakowskiego. S. Pisarski występuje w aktach jako członek ROAK. IPN Kr 07/449 (550/III), IPN Kr 096/451 (550/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Akta sprawy prowadzonej na członków organizacji ROAK z województwa krakowskiego. Protokoły przesłuchań członków organizacji, materiały operacyjne. Stanisław Pisarski występuje w materiałach jako członek ROAK. IPN Kr 07/576 (677/III)
Akta kontrolno-śledcze Przebywając jako robotnik rolny w Czechosłowacji 19.04.1949 usiłował przekroczyć granicę czechosłowacko - niemiecką, w celu dalszej emigracji do USA. Zatrzymany przez organy bezpieczeństwa Czechosłowacji i przekazany 01.06.1949 do WUBP w Katowicach. IPN Ka 03/1520 (2213/III)
Akta prokuratorskie Akta WPR w Katowicach w sprawie Stanisława Pisarskiego. Oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy. Usiłował przekroczyć granicę czechosłowacko-niemiecką. Zatrzymany 19.04.1949 przez organy bezpieczeństwa Czechosłowacji. Przekazany do WUBP w Katowicach 01.06.1949. Areszt tymczasowy od 01.06.1949. WPG umorzył postępowanie karne 16.08.1949 i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. IPN Ka 241/3175 (II Pr 563/49)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 67 Wydziału "C" KWMO w Krakowie dot. organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK), której członkiem był Stanisław Pisarski występujący pod ps. "Szczepan". IPN Kr 074/66 (67/X)
Akta administracyjne Figuruje w materiałach administracyjnych Wydziału "C" KWMO w Katowicach dot. nielegalnych przekroczeń granicy. W dniu 19.04.1949 usiłował przekroczyć granicę czechosłowacko-niemiecką, w celu dalszej emigracji do USA. IPN Ka 057/594
.