Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Skwirzyński
Miejsce urodzenia: Iwonicz-Zdrój
Data urodzenia: 29-09-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

W ZSL od 1949 roku. Przedtem w Stronnictwie Ludowym (1948 r.). Doktor nauk prawnych (1961 r.), Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1943-1944 żołnierz Batalionów Chłopskich (BCh). Następnie w latach 1944-1945 nauczyciel w gimnazjum w Iwoniczu. Ponadto pracował, m.in., w latach 1948-1953 w Zarządzie Głównym Centrali Rolniczych Spóldzielni (CRS) "Samopomoc Chłopska", kierownik działu; jako Zastępca Dyrektora w Centralnych Zakładach Zbożowych PZZ w okresie od 1953 do 1957 r.; w latach 1958 - 1967 był Dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Paszowego BACUTIL. W okresie 1971-1973 został Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.
Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/189, s. 1, 2, dalej ARM 3114/189, s...,; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1989, s. 363.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Warszawa 01-04-1967 15-10-1969 AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 211-212; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 205.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 1969 1984 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, s. 363.
Członek Komisja Planów Gospodarczych Naczelny Komitet Warszawa ZSL 1969 1984 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, s. 363.
Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 10-1969 26-10-1971 AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 211-212; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 177.
Minister Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Warszawa Brak 22-11-1973 12-02-1981 ARM 3114/189, s. 13, 18.
Członek PREZYDIUM Naczelny Komitet Warszawa ZSL 21-01-1976 14-12-1980 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944 - 1991, s. 285; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, s. 363.