Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sylwester
Nazwisko: Straga
Miejsce urodzenia: Gniewkowiec
Data urodzenia: 29-12-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sylwester Straga był figurantem sprawy. Dot. wrogiej działalności w strukturach „Solidarności”. Zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności. Materiały o sygn. 876/II zniszczono za prot. nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały o sygn. 876/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „publicznie lży i wyszydza ustrój i naczelne organa PRL”. Internowanie uchylono 29.04.1982. IPN Po 88/234 (1/234), IPN Po 080/52/31 (7/34).
Akta śledcze Sylwester Straga był podejrzany o to, że „w okresie od maja 1982 r. do 3 czerwca 1984 r. w Chodzieży i innych miejscowościach przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, zawierające nieprawdziwe wiadomości dot. działalności organów państwowych i zmierzające do wywoływania niepokoju publicznego”. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej z 30.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984 postępowanie umorzono. IPN Po 053/39 (39/III).