Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Marian
Nazwisko: Brocki
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 27-08-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Eugeniusz Brocki rejestrowany do sprawy 25.10.1983 dot. kolportowania na terenie zakładów HCP w Poznaniu ulotek o treści nawołującej do przerwy w pracy. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności. IPN Po 08/1381 (11197/II).
Akta aresztowanego-skazanego Eugeniusz Brocki został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w dniu 11.02.1982 r. na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu rozpowszechniał przy pomocy druku, fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 25.03.1982. IPN Po 89/11 (57337).
Akta śledcze Eugeniusz Brocki był podejrzany o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny”. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 25.03.1982 E. Brocki został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. 04/3455 (14948/III).
.