Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred
Nazwisko: Romanowski
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 14-12-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany w dn. 17.03.1982 do nr 3831 przez Wydz. V WUSW Legnica jako figurant SOR krypt. "Biuletyn" dot. kolportażu nielegalnie wydawanych biuletynów NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono w związku z umorzeniem postępowania karnego przez Prokuratora Rejonowego w Głogowie na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. Alfreda Romanowskiego planowano objąć dalszą kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Fred". IPN Wr 022/566 (647/II)
Akta prokuratorskie Postanowieniem z dn. 22.10.1982 Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu umorzył śledztwo w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Huty Miedzi "Głogów" nielegalnych wydawnictw zawierających "fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny". Sprawę prowadzoną m.in. przeciwko Alfredowi Romanowskiemu umorzono z uwagi na "brak dostatecznych dowodów na zaistnienie przestępstwa". IPN Wr 35/262 (Pg.Śl-II-393/82)
Akta internowania Alfred Romanowski został internowany za "udział w działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". Zapoznanie się z "Nakazem zatrzymania i doprowadzenia" w/w podpisał z dniem 02.09.1982, natomiast z "Decyzją nr 37/82 o internowaniu" z dniem 03.09.1982. IPN Wr 037/185 (IV-193)
Akta internowanego Podczas internowania Alfred Romanowski przebywał od 03.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1242 (501/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Alfred Romanowski został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Fred" jako "podejrzany o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej wymierzonej przeciwko interesom PRL" (po wprowadzeniu stanu wojennego założyciel nielegalnej grupy "Solidarności", która redagowała i kolportowała biuletyn "Hutnik" oraz prowadziła pomoc dla internowanych działaczy "Solidarności"). IPN Wr 022/803 (973/II)
.