Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Nosowicz
Miejsce urodzenia: Lipkuńce
Data urodzenia: 10-01-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Antoni Nosowicz był rejestrowany w dn. 29.10.1981 przez Wydz. V KWMO Jelenia Góra do nr 3603 w ramach SOS krypt. "Włókiennik" założonej "z powodu propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii". Prowadzenie sprawy zakończono w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. II-657 zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w związku z podejrzeniem o prowadzenie "działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". IPN Wr 034/86 (IV/105)
Akta internowanego Podczas internowania Antoni Nosowicz przebywał w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze. IPN Wr 30/683 (51/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. "Petycja" założono w celu "operacyjnej kontroli występujących nastrojów wśród załogi" Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Len" w Kamiennej Górze w związku z pismem złożonym do dyrekcji zakładu w sprawie "przywrócenia do pracy byłego przewodniczącego [KZ] NSZZ »Solidarność« Antoniego Nosowicza". IPN Wr 020/668 (II-1150)
Akta dochodzenia Wydz. Śledczy WUSW Jelenia Góra prowadził dochodzenie w sprawie "ujawnienia szeregu egzemplarzy ulotek sygnowanych przez nielegalne struktury »Solidarności« na terenie Kamiennej Góry". Sprawę umorzono wobec nie wykrycia sprawców. Antoni Nosowicz przechodzi w aktach jako świadek. IPN Wr 026/118 (III-120)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Antoni Nosowicz był rejestrowany przez RUSW Kamienna Góra do nr 4711 w ramach SOR krypt. "Antywybory" (nr rej. 5644 z powodu "prowadzenia nielegalnej działalności politycznej". Sprawę zakończono w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. II-1270 zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.