Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joseph
Nazwisko: Golis
Miejsce urodzenia: Zdołbunów
Data urodzenia: 31-05-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Leonida
Znany/a też jako:
Józef Golis


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Joseph Golis był rejestrowany w dn. 17.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO Wałbrzych do nr 3689 w ramach SOS krypt. "Autosan" założonej "na fakt przerwy w pracy z pozostaniem załogi na obiekcie PKS Oddział/Dzierżoniów". Materiały o sygn. II-810 zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Joseph Golis został internowany w dn. 15.12.1981 z powodu "nawoływania do niepokojów społecznych". Podczas internowania przebywał w Areszcie Śledczym w Świdnicy (od. 20.12.1981), a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze (od 07.01.1982). IPN Wr 30/651 (22/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Joseph Golis był rozpracowywany operacyjnie w ramach KE krypt. "Szteyer" jako "podejrzany o prowadzenie działalności na rzecz NSZZ »Solidarność« w okresie stanu wojennego". Prowadzenie KE zakończono z powodu wyjazdu w/wym. na pobyt stały do Francji. Materiały o sygn. II-1520 zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.