Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Aksak
Miejsce urodzenia: Gubin
Data urodzenia: 02-10-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. A. Aksaka internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Nysie na podstawie Decyzji Nr 2145 z dnia 04.11.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 1295 z dnia 19.11.1982. IPN Wr 040/1244 (IV-3751/1119)
Akta internowanego Akta dot. A. Aksaka internowanego w okresie 05-19.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż [ww.] przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/721 (572/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 03.02.1983 zarejestrowany pod nr. 45901 w ramach SOR o krypt. "Dąb" (nr rej. 44856, założona 20.08.1982). Brak możliwości ustalenia powodu prowadzenia SOR. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.