Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Adamski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 15-07-1955
Imię ojca: Leon
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Adamski, z zawodu technik mechanik zatrudniony we Wrocławiu, figuruje w aktach internowania wytworzonych w roku 1982 w KW MO Wrocław. W tych aktach zapisano między innymi, że M. Adamski to >członek NSZZ „Solidarność”<, który był internowany w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Nysie na podstawie decyzji KW MO nr 2139 z dnia 04.11.1982. Zanotowano, że został zwolniony na mocy decyzji nr 1325 z dnia 23.11.1982. IPN Wr 040/1243 (3751/1118/IV), IPN BU 01152/36.
Marek Adamski figuruje w aktach internowanego wytworzonych w roku 1982 w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Nysie. Akta zawierają m.in. zapis, że ww. był internowany w okresie od 5 listopada do 23 listopada 1982 w "Ośrodku Odosobnienia" w Nysie. Jako powód internowania zapisano opinię SB, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż [Marek Adamski] przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/720 (569/82).
.