Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard Jakub
Nazwisko: Afeltowicz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 12-08-1960
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. internowania Bernarda Afeltowicza. W aktach zachowała się kalka decyzji o internowaniu i pismo ww. do MSW w sprawie uchylenia internowania. IPN Wr 040/151 (IV-3751/1)
Akta internowanego/ Akta tymczasowo aresztowanego Internowany w okresie 30.12.1981-15.01.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu i Ośrodku Odosobnienia w Nysie (od 15.01.1982). Na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 29.01.1982 (2 Ds.4/82) tymczasowo aresztowany i umieszczony 30.01.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Zwolniony na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 27.03.1982 (III K 41/82). IPN Wr 28/3 (3/82)
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. organizacji i kierowania strajkiem na Politechnice Wrocławskiej w dniach 13-15.12.1981. IPN Wr 039/11271 (III-24477)
Akta prokuratorskie Bernard Afeltowicz jako wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS współtworzył Komitet Strajkowy, w ramach którego, wraz z innymi osobami, kierował strajkiem na Politechnice Wrocławskiej w dniach 13-15.12 1981. IPN Wr 33/553 (2Ds. 4/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 19.01.1982 zarejestrowany pod nr. 43761 w ramach SOR o krypt. "Klamra" (nr rej. 43627, sprawa założona 24.11.1981) dot. osób kierujących strajkiem na Politechnice Wrocławskiej w dniach 13-15.12.1981. Informacja o celach prowadzenia sprawy zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (k. 82, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO Wrocław z 24.11.1981). Materiałów o sygn. 102168/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Postanowieniem z 17.08.1984 Sąd Wojewódzki w Opolu, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984, umorzył postępowanie wobec Bernarda Afeltowicza oskarżonego o kierowanie i organizowanie strajkiem na Politechnice Wrocławskiej w dniach 13-15.12.1981. We wcześniejszych wyrokach wydanych w tej sprawie ww. najpierw uznano winnym (IIK 41/82), potem uniewinniono (IIK 13/83). IPN Wr 121/31 (IIK 39/84)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2Ds. 4/82. IPN Wr 33/190 (III Dsn 4/82/Wr VI/dor)
.