Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Augustynowicz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 23-10-1948
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. T. Augustynowicza internowanego na podstawie decyzji Nr 2134 z dnia 03.11.1982, zwolnionego na mocy decyzji nr 1330 z dnia 23.11.1982. IPN Wr 040/1246 (IV-3751/1121)
Akta internowanego Akta dot. T. Augustynowicza internowanego w okresie 05-23.11.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu internowania ww. podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/728 (570/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tadeusz Augustynowicz został zarejestrowany dnia 07.11.1983 pod nr. 47343 w ramach SOR o krypt. "Drukarz" (zarejestrowanej 01.07.1982 pod nr. 44684) dot. "wrogiej działalności nielegalnych struktur". Materiałów o sygn. II-103382 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.