Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Batko
Miejsce urodzenia: Młyńczyska
Data urodzenia: 24-05-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta dot. przerwy w pracy na Wydziale Transportu Samochodowego "Polkowice" Zakładu Transportu KGHM w Lubinie w dn. 28.08.1980. Jednym z postulatów strajkujących było "utworzenie Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych". Piotr Batko przechodzi w aktach jako członek komitetu strajkowego. IPN Wr 022/428 (460/II)
Akta operacyjne W aktach znajduje się plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z Piotrem Batko w ramach akcji "Klon" z dn. 07.12.1981 w związku z prowadzeniem przez niego "działalności szkodliwej dla państwa" (był "aktywnie zaangażowany w organizację NSZZ »Solidarność« na terenie Zakładu Transportu KGHM w Lubinie"). IPN Wr 051/1 (4/1)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Obiektowa [SO] Piotr Batko został zarejestrowany w dn. 24.04.1981 przez Wydz. III "A" KWMO Legnica jako OZ w ramach SO krypt. "Sygnały" (sprawa rejestrowana do nr 2354, prowadzona w okresie 26.02.1982-01.03.1990) dot. operacyjnego zabezpieczenia Zakładu Transportu KGHM w Lubinie. W dn. 21.12.1982 w/wym. został przerejestrowany na KE krypt. "Kierowca". W zachowanych aktach dot. SO krypt. "Sygnały" o sygn. IPN Wr 037/78 Piotr Batko nie figuruje. IPN Wr 037/78 (85/IV)
Akta internowania Piotr Batko był internowany w związku z "udziałem w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/123 (130/IV)
Akta internowanego Podczas internowania w/wym. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 15.09.1982). IPN Wr 30/313 (211/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Piotr Batko został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Kierowca" jako "były członek i założyciel NSZZ »Solidarność« w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie" (po wprowadzeniu stanu wojennego "wypowiadał się w sposób wrogi w stosunku do władz państwowych i partyjnych"). IPN Wr 022/762 (921/II)
.