Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Sochacka
Miejsce urodzenia: Koło
Data urodzenia: 12-08-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Po 326/14 zarządzenie z dnia 25.06.2014 r. dotyczące Zofii Sochackiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Zofia Sochacka była przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział w Kole. Internowana w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „prowadzi działalność godzącą w podstawowe interesy PRL”. Internowanie uchylono 29.04.1982. IPN Po 064/7/38, IPN Bi 50/46 (11/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zofia Sochacka była figurantem KE. Stwierdzano, że jej zachowanie „po zwolnieniu sugeruje, że w przypadku sprzyjających okoliczności podejmie działalność sprzeczną z obowiązującym porządkiem prawnym”. Zwracano uwagę na jej kontakty z klerem oraz byłymi działaczami „Solidarności”. Zaprzestano prowadzenia Kwestionariusza z powodu „zaniechania wrogiej działalności” oraz „zaprzestania propagowania wrogich poglądów”. IPN Po 035/1076 (1199/II)
.