Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 11-11-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Gabryela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy Przewodniczącego ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku ukrywającego się przed internowaniem. Andrzej Puchalski został zarejestrowany do sprawy dn. 11.02.1983 pod nr rej. Bk 29666 jako łącznik wyżej wymienionej ukrywającej się osoby. Sprawę zakończono w związku z ujawnieniem się Przewodniczącego ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Dalsza kontrola operacyjna Andrzeja Puchalskiego miała być prowadzona w ramach SOR "Odrodzenie". IPN Bi 012/448 (2699/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono z powodu powołania dn. 14.12.1981 przez działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność". W ramach tej sprawy miał być kontrolowany operacyjnie Andrzej Puchalski. Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Odrodzenie" zostały w znacznej mierze zniszczone, w zachowanych meldunkach operacyjnych brak jest zapisów dotyczących Andrzeja Puchalskiego. IPN Bi 012/493 (2846/II).
.