Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Roman
Nazwisko: Futymski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-09-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Kornelia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operac. [ZO]/ Sprawa Operac. Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operac. Rozpracowania [SOR] ZO przekształcono w SOS 06.07.1982, SOS przekształcono w SOR 16.02.1983. Adam Futymski rejestrowany do SOR 30.04.1984. Sprawa dot. powołania TKZ NSZZ "Solidarność" przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Materiały o sygn. arch. 12917/II zniszczono za protokołem nr 69 z 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Adam Futymski był pracownikiem naukowym na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W śledztwie zarzucano mu działalność w „zdelegalizowanym związku Solidarność” oraz „opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych ankiety zawierającej pytania o treściach wrogich interesom PRL”. Wyniki ankiet miał opublikować w podziemnym czasopiśmie „Biuletyn Wojenny”. IPN Po 04/3520 (15038/III)
Akta aresztowanego Adam Futymski został tymczasowo aresztowany 06.03.1984. Osadzono go w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Areszt uchylono 26.07.1984. IPN Po 89/38
Akta prokuratorskie Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu umorzyła śledztwo 14.08.1984 w związku z ogłoszeniem ustawy o amnestii. IPN Po 5/14 (Ds. 41/84)
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Włoch w 1985 r. Zastrzeżenie wyjazdów wycofano 04.05.1987. IPN Po 822/125057 (EAPO 125057)
.