Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Wawrzyn
Nazwisko: Olejniczak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 01-07-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Henryk Olejniczak był figurantem sprawy (rejestrowany 10.01.1981) dot. nastrojów „niezadowolenia w postaci negatywnych i krytycznych wypowiedzi pod adresem administracji” w Zespole Elektrowni „PAK” w Koninie. Sprawę zakończono z powodu „poinformowania władz politycznych i administracyjnych”. IPN Po 035/544 (591/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Henryk Olejniczak rejestrowany do SO 23.01.1981 dot. ochrony operacyjnej załóg zakładów pracy skupionych w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w Koninie. Materiały dotyczące H. Olejniczaka włączono 07.08.1981 do SOS "Inspektor" o nr rej. 5132. IPN Po 0055/21 (23/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Henryk Olejniczak był podejrzewany o „inspirowanie do przerwy w pracy” w Zespole Elektrowni „PAK” w Koninie 03.10.1980. Sprawa zakończona z powodu odejścia H. Olejniczaka z pracy i zmiany miejsca zamieszkania. IPN Po 035/673 (753/II)
Akta internowanego Henryk Olejniczak został internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano „możliwość podjęcia działalności antysocjalistycznej”. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Internowanie uchylono 29.04.1982. IPN Po 064/7/23, IPN By 88/159
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Henryk Olejniczak był figurantem sprawy (rejestrowany 11.12.1985) dot. „kolportażu nielegalnej literatury na terenie Elektrociepłowni Karolin”. Zakończona, ponieważ zaprzestano „negatywnej działalności”. IPN Po 08/1783 (11969/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Henryk Olejniczak występuje na liście internowanych w „Raporcie o sytuacji NSZZ »Solidarność« w Regionie Konińskim”, opracowanym przez działaczy „Solidarności” w Koninie. Sprawa dot. działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. IPN Po 035/1284/30 (1435/II)
.