Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Jan
Nazwisko: Śreniowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 05-02-1947
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:

Ppl/Łd 501/13, zarządzenie z dn. 20.07.2015 dot. Józefa Śreniowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. organizacji strajku na UŁ oraz kolportażu ulotek. IPN 01286/2721 (3203/II)
Akta dochodzeniowo-śledcze Akta sprawy p-ko działaczom "Ruchu". IPN Ld pf 15/64 t. 3-4, 8-9, 24.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracownaia [SOR] Dot. kontaktów J. Śreniowskiego z figurantem SOR "Żaczek". IPN Ld 047/413 (5963/II)
Akta administracyjne Oceny stanu bezp. wewn. woj. łódzkiego za okres 04-12.1976 r. IPN Ld pf 10/974 t.1 (1445/X)
Akta administracyjne Materiały dot. łódzkiej opozycji. IPN Ld pf 10/977 t.1-4 (1448/X)
Akta administracyjne Dot. sytuacji w środowisku łódzkich opozycjonistów. IPN Ld pf 10/976
Akta dochodzeniowo-śledcze Śledztwo w sprawie o kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych. IPN Ld pf 15/107 (1181/III)
Akta administracyjne Dot. zabezpieczania uroczystości żałobnych w intencji S. Pyjasa. IPN Ld pf 10/973
Akta administracyjne Oceny stanu bezp. wewn. w woj. łódzkim. IPN Ld pf 10/974 t.1-2 (1445/X)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. kontaktów J. Śreniowskiego z figurantem SOR "Technik". IPN Ld 047/403 (05924/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna w związku z zorganizowaniem wystawy fotograficznej pt. "Wydarzenia 1956,70,76,80". Materiałów brak (informajce na podstawie meldunków operacyjnych IPN Ld pf 88/1 t.2 (2889/XA))
Akta administracyjne Plan rozmowy z ostrzegawczej. IPN Ld pf 86/14 t.1 (1345/III)
Akta internowania Internowany w okresie 13.12.1981-29.11.1982 r. IPN Ld pf 86/21 t.11 (1360/III)
Akta internowanego Akta internowanego dot. J. Śreniowskiego. IPN Gd 162/350 (351/12/82)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dot. J. Śreniowskiego. IPN Ld pf 88/3 t.2 (2891/XA)
Akta sądowe Akta w sprawie kanej dot. J. Śreniowskiego. IPN Ld 101/59 t.1-2 (VII K 9/85)
Akta administracyjne Meldunki z terenu woj. łódzkiego. IPN Ld pf 13/440 t.1-6
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. działalności J. Śreniowskiego w "Solidarności". IPN Gd 003/166 t. 1, 20-23, 27 (185/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie J. Śreniowskiego w ramach sprawy operacyjnej "Klub". Materiałów brak (informacje na podstawie karty E-16)
Akta operacyjne Doniesienia dot. J. Śreniowskiego w teczce pracy TW "Hermes" (Wydział III A KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/35 t.5, teczce personalnej kTW (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/286, IPN Ld 0040/134, teczce pracy TW "Chytry" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/491, teczce pracy TW "Szary" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/558 t.1-2 (44075/I), teczce pracy TW "Technik" (Wydział IV KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/51 (45264/I), teczce pracy TW "Wacław" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/65 t.1-3 (45766/I), teczce pracy TW "Rafał" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/981, teczce pracy TW "Derek" (Wydział III KMWO/WUSW Łódź) sygn. IPN Ld 0082/48 t.1-2,5, teczce pracy TW "Boss" (Wydział III KWMO/WUSW Łódź) sygn. IPN Ld 0082/47 t.1-4 (45215/I), teczce personalnej kTW (Wydział III KWMO Łódź ) sygn. IPN Ld 0040/119
.