Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wojciech Ryszard
Nazwisko: Kręcisz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 23-02-1967
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Halina


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 04-09-2013
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. IPN Lu 357/98696 (EALU 98696, poprz. sygn. IPN Lu 0308/34900).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

540 Ppl/Lu/13 zarządzenie z dnia 05.03.2014 r. dotyczące Wojciecha Kręcisza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.