Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Włodzimierz
Nazwisko: Pidek
Miejsce urodzenia: Kiełczewice Górne
Data urodzenia: 29-07-1946
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Sad” nr rej. 19340 założona 24.09.1970, prowadzona przez Wydz. III KWMO Łódź. W roku 1975 przekazana do Wydz. III KWMO w Skierniewicach i przerejestrowana do nr rej 1124. Dotyczyła kontroli operacyjnej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) w Skierniewicach, w celu m.in. „zwalczania wrogiej czy przestępczej działalności”. Pracownicy zostali poddani inwigilacji ze względu na szerokie kontakty zagraniczne w ramach tzw. ochrony kontrwywiadowczej. Andrzej Pidek pracownik naukowy Instytutu zajmujący się pszczelarstwem, był kontrolowany operacyjnie w latach 1978-1988 w ramach sprawy obiektowej ze względu na częste wyjazdy służbowe na kongresy, sympozja i konsultacje naukowe. Po rozmowach sondażowych stwierdzono „stosunek do Służby Bezpieczeństwa raczej nieprzychylny”. Sprawa Obiektowa krypt. „Sad” została zakończona 20.02.1990. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum w Wydz. „C” WUSW w Skierniewicach pod nr 58/IV. IPN Ld 019/5 t. 1, 5, 9 (58/IV).
.