Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Balicka
Nazwisko rodowe: Sobolewska
Miejsce urodzenia: Nowosiółki
Data urodzenia: 14-04-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy kilku osób - pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Białymstoku - działaczy "Solidarności", którzy utworzyli "nieformalną grupę antysocjalistyczną" w miejscu pracy. Członkowie ww. grupy prezentowali negatywne nastawienie do realiów życia społeczno-politycznego w kraju, krytykowali fakt tworzenia nowych związków zawodowych, posiadali "wrogie" ulotki oraz odmawiali udziału w pochodzie pierwszomajowym. Zofia Balicka - nauczyciel ww. szkoły zarejestrowana w sprawie jako kierująca wymienioną grupą. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że jeden z zegarów ściennych w szkole traktowany był jako skrytka do przechowywania nielegalnych ulotek i biuletynów. SB zobowiązała kierownictwo partyjno-służbowe szkoły do przeprowadzenia rozmów dyscyplinujących z rozpracowywanymi osobami oraz do ich uważnej kontroli. IPN Bi 012/491 (2842/II).
.