Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Półkośnik
Nazwisko rodowe: Łapińska
Miejsce urodzenia: Płonce Kościelnej
Data urodzenia: 18-12-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Bolesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie przynależności do oddziału zbrojnego pod dowództwem „Huzara”. W materiałach zachowały się informacje dot. Anny Łapińskiej min.: protokół przesłuchania Anny Łapińskiej z dn. 31.05.1952 przez śledczego WUBP Białystok, meldunek specjalny z PUBP Wysokie Mazowieckie do Wydz. III WUBP Białystok z dn. 29.05.1952 informujący o przeprowadzeniu akcji w miejscowości Płonka Strumianka w dn. 28.05.1952 wobec współpracowników oddziału „Huzara” i aresztowaniu Anny Łapińskiej, raport o przebiegu rozpracowania oddziału „Huzara” z dn. 25.09.1952, w którym Anna Łapińska występuje jako łączniczka oddziału „Lamparta”. IPN BU 0330/189/6, 13, 17 (4690/III).
Materiały z rozpracowania agenturalnego Wydz. III WUBP w Warszawie prowadzonego w latach 1951-1952 dotyczącego zlikwidowania oddziału „Lamparta” działającego na terenie pow. siedleckiego w latach 1950-1952. W aktach zachował się protokół przesłuchania Anny Łapińskiej w charakterze świadka w Białymstoku w dn. 6.06.1952 przez śledczego WUBP Warszawa. IPN BU 0203/2140/7 (32651/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez PUBP Wysokie Mazowieckie w sprawie Anny Łapińskiej zatrzymanej w dn. 28.05.1952 we wsi Płonka Strumianka (pow. Wysokie Mazowieckie) pod zarzutem współpracy z oddziałem „Huzara”. Postanowieniem z dn. 2.06.1952 wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy z osadzeniem w więzieniu w Białymstoku. Śledztwo formalnie wszczęto w dn. 1.06.1952, zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 30.07.1952, w którym Anna Łapińska została oskarżona o to, że od lata 1946 do dn. 26.05.1952 systematycznie udzielała pomocy członkom oddziału „Huzara” przez dostarczenie pożywienia oraz o to, że dwukrotnie przewoziła listy od „Huzara” do „Lamparta” i odwrotnie. IPN Bi 07/1487 (2284/III, KSL-12857).
Akta sądowe sprawy karnej przeciwko Annie Łapińskiej oskarżonej o współpracę z oddziałem „Huzara”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 9.10.1952 skazana na 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat za to, że od lata lub jesieni 1946 do 25.05.1952 we wsi Płonka Strumianka udzielała systematycznej pomocy członkom oddziału „Huzara” w postaci pożywienia oraz dwukrotnie przewiozła listy kontaktując „Huzara” z „Lampartem”. Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 13.11.1952 utrzymał wyrok w mocy, a postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 14.07.1954 na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 karę złagodzono do 4 lat i 8 miesięcy więzienia z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. Od chwili zatrzymania osadzona w więzieniach w Białymstoku, Bydgoszczy-Fordonie, Grudziądzu. Zwolniona warunkowo z więzienia w Grudziądzu w dn. 04.01.1955. IPN Bi 212/4845 (AS 553/Sr-566/52).
Charakterystyka i kwestionariusze osobowe na członków i pomocników oddziału „Huzara” działającego w okresie: styczeń 1945-wrzesień 1952 na terenie woj. białostockiego (pow. Wysokie Mazowieckie i Bielsk Podlaski), woj. warszawskiego oraz woj. lubelskiego. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału „Huzara” z dn. 5.03.1976, wg którego Anna Łapińska w okresie od jesieni 1946 do maja 1952 we wsi Płonka Strumianka udzielała systematycznej pomocy członkom oddziału „Huzara” w postaci pożywienia oraz dwukrotnie przewiozła listy kontaktując się z „Lampartem”. Zatrzymana przez PUBP Wysokie Mazowieckie w dn. 28.05.1952. Charakterystyka oraz kwestionariusze osobowe zostały opracowane w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku w latach 1975-1978. IPN Bi 019/1/1-3 (1/1).
.