Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Okrasin
Data urodzenia: 18-06-1914
Imię ojca: Marcel
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne A. Malinowski ujawnił się w dn. 28.03.1947 przed PUBP Łomża. Oświadczył, że należał do ZWZ, PZP, AK-WiN, pełnił funkcję drużynowego o ps. „Pała” oraz, że pracował w organizacjach od 1940 jako członek czynny, nie ścigany. Złożył broń. Otrzymał zaświadczenie nr 60182. AP w Białymstoku sygn. 1427/42, ankieta osoby ujawnionej (DU-3253).
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy A. Malinowskiego zatrzymanego w dn. 2.09.1952 w miejscowości Okrasin na mocy rozkazu szefa PUBP Łomża pod zarzutem współpracy z oddziałem „Bruzdy”. Śledztwo formalnie wszczęto w dn. 6.09.1952, a następnie ustalono, że A. Malinowski jako były żołnierz AK i WiN mimo ujawnienia się w 1947 nie zaprzestał działalności wznawiając ją wiosną 1950. Sprawę zakończono sporządzeniem w dn. 10.09.1952 aktu oskarżenia. A. Malinowski został oskarżony o to, że w okresie od wiosny 1950 do sierpnia 1952 w swych zabudowaniach w Okrasinie pow. Łomża udzielał powtarzającej się pomocy oddziałowi „Bruzdy” w postaci schronienia i wyżywienia. IPN Bi 015/397 (KSL-12867)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko A. Malinowskiemu oskarżonemu o udzielanie pomocy oddziałowi „Bruzdy” w okresie od wiosny 1952 do sierpnia 1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 24.09.1952 uznany winnym, że w pierwszej dekadzie czerwca 1950 we wsi Okrasin udzielił pomocy członkom oddziału „Bruzdy” w postaci kwatery na terenie własnych zabudowań. Za powyższe skazany na karę 5 lat więzienia. Postanowieniem WSR w Białymstoku z dn. 6.10.1953 na mocy ustawy o amnestii z dn. 22.11.1952 karę złagodzono do 3 lat i 4 miesięcy więzienia. Od chwili zatrzymania osadzony w więzieniach: w Białymstoku, Sosnowcu Radocha, Suwałkach, Iławie, OPW Bytom, Gliwicach i Zabrzu. Zwolniony warunkowo w dn. 11.06.1954. IPN Bi 212/4885 (Sr 624/52)
Charakterystyka Charakterystyka, kwestionariusze osobowe i karty na czyn do charakterystyki nr 9 grupy zbrojnej o zabarwieniu WiN pod dowództwem „Bruzdy” i „Ryby” działającej w okresie: sierpień 1949-marzec 1957 na terenie pow. Łomża i pow. Grajewo. W aktach zachował się kwestionariusz na pomocnika oddziału „Bruzdy” z dn. 12.12.1975, według którego A. Malinowski należał do AK-WiN, wiosną 1950 oraz 20.08.1952 udzielił pomocy członkom oddziału „Bruzdy” i „Lipca” w postaci wyżywienia, informował o grożącym im niebezpieczeństwie oraz w jednym wypadku dał im zakwaterowanie. W dn. 2.09.1952 został zatrzymany przez PUBP Łomża, a następnie skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na karę 5 lat więzienia. IPN Bi 019/4/1-2 (1/4)
Charakterystyka Charakterystyka i kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 93 nielegalnej organizacji AK obwód Łomża krypt. „5”, „33”, „Siano” działającej w okresie: luty 1942-wrzesień 1945. W aktach zachował się kwestionariusz osoby z dn. 26.08.1986, według którego A. Malinowski od 1942 do września 1945 należał do AK na terenie pow. łomżyńskiego. Posługiwał się ps. „Pajac”. We wrześniu 1945 przeszedł do WiN. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dn. 24.09.1952 został skazany na 5 lat więzienia za współpracę z oddziałem „Bruzdy”. IPN Bi 019/122/1-4 (2/58), IPN Bi 019/123/1 (2/58)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe członków nielegalnej organizacji WiN obwód Łomża. W aktach zachowały się kwestionariusze osobowe z dn. 26.08.1986 i 23.01.1990 opisany w charakterystyce nr 94, według których A. Malinowski w okresie: 1942-wrzesień 1945 należał do AK obwód Łomża, następnie przeszedł do WiN, gdzie pełnił funkcję szeregowego członka VII kompanii obwodu Łomża. W marcu 1947 ujawnił się przed PUBP Łomża, a w okresie 1950-1951 udzielał pomocy oddziałowi o zabarwieniu WiN pod dowództwem „Bruzdy”. Używał ps. „Pajac”, „Zając”. IPN Bi 019/45/2, IPN Bi 019/46/3
.