Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Beata Anna
Nazwisko: Cieloch
Miejsce urodzenia: Busko Zdrój
Data urodzenia: 16-03-1967
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 04-09-2013
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKR 200141 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 37/200141 (EAKR 200141).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Kr-948/13 zarządzenie z dnia 08.01.2014 r. dotyczące Cieloch Beaty – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.