Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Pogorzelski
Miejsce urodzenia: KOBYLIN-POGORZAŁKI
Data urodzenia: 27-03-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany przez PUBP w Wysokiem Mazowieckiem w dn. 30.10.1945 jako członek organizacji "NSZ". Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia z 08.11.1945. Przesłuchiwany przez oficerów PUBP w Wysokiem Mazowieckiem i WUBP w Białymstoku. Dn. 10.05.1946 zamknięto śledztwo sporządzeniem aktu oskarżenia i 15.05.1946 skierowano sprawę do sądu. Akta KSL-2293 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie IPN Bi 212/809 i zapisów kart.-ewidencyjnych
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 25.06.1946 został skazany na karę 5 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata za przynależność do "nielegalnej organizacji" "NSZ". Karę pozbawienia wolności liczoną od 31.10.1945 odbywał w więzieniu w Białymstoku, a następnie, od 18.07.1946 we Wronkach. W związku z postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku z 25.03.1947 o zastosowaniu amnestii dn. 04.04.1947 został zwolniony z więzienia. IPN Bi 212/809 (AS-48, R-478/46)
Uzupełnienie Informacja o skazaniu Franciszka Pogorzelskiego znajduje się także w "Sprawozdaniu Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku za miesiąc czerwiec 1946 r." zachowanym w materiałach archiwalnych o sygn. IPN Bi 172/18. Z kolei pod sygn. IPN Bi 355/19 zarchiwizowano wspomnienia Franciszka Pogorzelskiego dotyczące okresu represji pt. "Czas zaliczenia". IPN Bi 172/18, IPN Bi 355/19
.