Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda Elżbieta
Nazwisko: Mieczkowska
Nazwisko rodowe: Gajdzińska
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 01-08-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Wanda Mieczkowska rozpracowywana w sprawie jako delegat na Walny Zjazd "Solidarności" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowana w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dn. 29.04.1981 została zarejestrowana w charakterze kandydata na tw. Dn. 28.02.1982 zmieniono kategorię sprawy na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Żuraw". Wanda Mieczkowska była rozpracowywana jako członek Prezydium Rejonowej Komisji Koordynacyjnej w Grajewie oraz członek Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Prowadziła aktywną działalność w związku NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu niestwierdzenia "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 620/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.