Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dardziński
Miejsce urodzenia: Żebry
Data urodzenia: 14-02-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kamila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zegar" (nr rej. Bk 30124) dotyczy kilku osób - pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (ZSZS) w Białymstoku - działaczy „Solidarności”, którzy utworzyli "nieformalną grupę antysocjalistyczną" w miejscu pracy. Sprawa prowadzona w okresie 24.05.1983 - 12.03.1984 przez Wydział III KW MO/WUSW w Białymstoku. Członkowie wyżej wymienionej grupy prezentowali negatywne nastawienie do życia społeczno-politycznego w kraju, krytykowali fakt tworzenia nowych związków zawodowych oraz odmawiali udziału w pochodzie pierwszomajowym, o czym ostentacyjnie poinformowali kierownictwo i innych pracowników szkoły. Jan Dardziński nauczyciel w ZSZS został zarejestrowany do sprawy pod nr rej. Bk 30125 z powodu przynależności do wyżej wymienionej grupy. Sprawę zakończono poinformowaniem władz administracyjnych. Po zakończeniu SOS "Zegar" dalsza kontrola operacyjna miała być prowadzona w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Nauka”. IPN Bi 012/491 (2842/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Nauka" (nr rej. Bk 26456) została założona przez Wydział III KWMO w Białymstoku w celu operacyjnej ochrony oświaty i wychowania. Sprawa prowadzona była w okresie 26.11.1980 - 31.01.1990. Akta zostały zniszczone w jednostce operacyjnej prowadzącej sprawę w 1990 roku. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.