Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Filipczuk
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 18-10-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Jacek Filipczuk został zarejestrowany do sprawy w dn. 13.10.1982 przez Wydz. V KWMO w Białymstoku pod nr rej. Bk 29104. Rozpracowywany jako delegat na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981. Prowadzenie sprawy zostało zakończone z powodu zdelegalizowania „Solidarności”. Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (meldunek z 12.11.1980 o wszczęciu i meldunek z 17.11.1983 o zakończeniu SO), w których brak nazwisk rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.