Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Piotr
Nazwisko: Lange
Miejsce urodzenia: Kleszczele
Data urodzenia: 29-06-1956
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Adela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Odrodzenie" nr rej. Bk-27678 założono z powodu powołania przez działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność", który prowadził kolportaż ulotek i komunikatów o "treści antypaństwowej" oraz próbował odtworzyć dawne struktury. Sprawa prowadzona była w okresie 20.12.1981-14.03.1984 przez Wydz. III "A", a następnie Wydz. V KWMO/WUSW Białystok. Stanisław Lange w dn. 05.07.1982 został zarejestrowany przez Wydz. V KWMO w Białymstoku do nr Bk 28582 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Odrodzenie" z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw podziemia „Solidarności” na terenie Białegostoku. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania przez ww. prowadzenia "wrogiej działalności". Akta sprawy "Odrodzenie" w większości zostały zniszczone dn. 28.11.1989 (29.11.1989), w materiałach o sygn. IPN Bi 012/493 (2846/II) zachowały się same meldunki operacyjne, w których nie występuje nazwisko Stanisława Lange. Wpis sporządzony na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 012/493 (2846/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Wiraż" nr rej. Bk 41670 była prowadzona w okresie od 28.02.1989 do 16.08.1989 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku i dotyczyła reaktywowania NSZZ "Solidarność" przy Węźle PKP Białystok. Stanisław Lange rozpracowywany w sprawie jako aktywny działacz wznowienia "Solidarności" przy Węźle PKP Białystok, wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjnej "Solidarności". Sprawę zakończono z powodu legalizacji "Solidarności". Materiały o sygn. 4303/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.