Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Żołnierek
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 03-03-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Kazimierz Żołnierek został oskarżony o to, że "w dniu 14 grudnia 1981 r. w Wałbrzychu, jako członek NSZZ >Solidarność< przy WKW >Thorez< nie zaniechawszy działalności związkowej organizował i uczestniczył w kierowaniu strajkiem w ten sposób, że przyjął funkcję członka komitetu strajkowego, podpisał regulamin strajkowy oraz w celu uniemożliwienia opuszczenia kopalni przez górników kontrolował posterunki i pilnujące bram i ogrodzenia-prze co zmusił większą ilość górników do przebywania na terenie kopalni i strajkowania". Jak wynika z akt sprawy, była ona początkowo prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu (1Ds. 1771/81/S), a następnie Postanowieniem z 21.12.1981 przekazana do Prokuratury Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (PoŚl.II.23/81). IPN Wr 35/13 (PoŚl.II.23/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 12.02.1982 zarejestrowany pod nr. 4835 do SOR o krypt. „Julia” (nr rej. 4668) dot. strajku okupacyjnego w pojedynczym ochranianym zakładzie szybu "Julka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" w Wałbrzychu. Materiałów o sygn. II-998 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. K. Żołnierka zatrzymanego w dniu 17.12.1981, osadzonego w 30.12.1981 w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu, na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym przez Prokuraturę Rejonowa w Wałbrzychu (1Ds. 1771/81/S), w związku ze strajkiem w KWK "Thorez" w Wałbrzychu. Dnia 03.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (So.W 65/82) wydał zarządzenie zwolnienia ww. IPN Wr 154/106 (1098/Ż/82)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 03.02.1982 Sąd umorzył postępowanie przeciwko K. Żołnierkowi, przyjmując, iż dopuścił się on wykroczenia w ten sposób, że w dniu 14.12.1981 uczestniczył w strajku w "zmilitaryzowanej jednostce gospodarki narodowej Kopalni Węgla Kamiennego >Thorez< w Wałbrzychu". IPN Wr 101/368-369 (So.W 65/82 t. 1-2)
.