Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 09-10-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez PUBP w Jarosławiu od 24.06.1946 m.in. przeciwko Tadeuszowi Zającowi ps. "Iskra" oskarżonemu o przynależność do organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość) oraz o posiadanie broni. Materiały w dniu 14.10.1950 złożono w archiwum pod sygn. 6560/50, ostatecznie 14.09.1967 skomasowano do sygn. 1417/III. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Akta sądowe spraw prowadzonych m.in. przeciwko Tadeuszowi Zającowi oskarżonemu o przynależność do organizacji WiN na terenie powiatu jarosławskiego oraz o nielegalne posiadanie broni. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Rzeszowie z dnia 22.06.1948 (Sr. 347/48) skazany został na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Na skutek skargi rewizyjnej Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie uchylił powyższy wyrok i po ponownym rozpatrzeniu sprawy WSR w Rzeszowie wyrokiem z dnia 16.09.1949 uniewinnił Tadeusza Zająca od popełnienia zarzucanych mu poprzednio czynów (Sr. 437/49). IPN Rz 122/334-336 (Sr.437/49).
Tadeusz Zając wymieniony jest w: Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1948 oraz Repertorium spraw śledczych PUBP Jarosław (1947-1954). IPN Rz 50/15, IPN Rz 50/16, IPN Rz 50/17, IPN Rz 50/77.
Sprawozdania z pracy PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1948. Tadeusz Zając występuje w sprawozdaniach dekadowych jako jeden z rozpracowywanych i aresztowanych członków WiN z terenu pow. jarosławskiego. IPN Rz 04/145.
Informacje odnoszące się do Tadeusza Zając zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzonym za lata 1947-1948. IPN Rz 65/4 t. 2.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) dotyczącej członków organizacji ZWZ, AK, BW, WIN działających na terenie ówczesnego woj. rzeszowskiego Tadeusz Zając został wymieniony jako członek bojówki WiN na terenie powiatu jarosławskiego. Dokumentację sprawy opracował Wydz. III KWMO w Rzeszowie w okresie od 07.01.1959 do 10.03.1962. IPN Rz 055/58 (16/IV) t. 17, 59.
Charakterystyka nr 3 dot. członów organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręgu Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Tadeusza Zająca. Był on członkiem WiN-u (od jesieni 1945) na terenie powiatu jarosławskiego, posiadał nielegalnie broń oraz "otrzymywał nielegalną prasę". Dokumentacja została opracowana w latach 1977-1979 przez Wydział „C” KWMO w Rzeszowie. IPN Rz 05/6.
.