Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 14-06-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Odrodzenie" nr rej. Bk 27678 prowadzona w okresie od dn. 20.01.1981 do 14.03.1984 przez Wydz. III "A"/ Wydz. V KWMO/WUSW Białystok została założona z powodu zorganizowania przez przez działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność", który prowadził kolportaż ulotek i komunikatów o "treści antypaństwowej" oraz próbował odtworzyć dawne struktury związkowe. Kazimierz Łukaszewicz rozpracowywany w wyżej wymienionej sprawie w związku z podejrzeniem, że po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował nielegalne wydawnictwa sygnowane przez podziemną NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, znaleziono u niego 1 egzemplarz Biuletynu Solidarności. Akta sprawy "Odrodzenie" w większości zostały zniszczone w dn. 28.11.1989 [29.11.1989]. W materiałach o sygn. IPN Bi 012/493 (2846/II) zachowały się tylko meldunki operacyjne. IPN Bi 012/493 (2846/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Nieugięci" nr rejestr. Bk 27710 prowadzona w okresie od 23.12.1981 do 25.10.1982 przez Wydział III KWMO Białystok dotyczyła kolportażu ulotek "antypaństwowych" na terenie Białegostoku. Kazimierz Łukaszewicz został zarejestrowany do sprawy z powodu wykonania "ulotki antypaństwowej techniką fotograficzną". Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 2572/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie o sygn. akt Pg. Śl. II-27/82 prowadzone w okresie od 02.02.1982 do 15.02.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Białymstoku w sprawie przeciwko Kazimierzowi Łukaszewiczowi z uwagi na posiadanie nielegalnych wydawnictw „zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wyżej wymieniony do czasu wprowadzenia stanu wojennego był działaczem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Białymstoku. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu w dn. 02.02.1982 i 04.02.1982 odnaleziono m.in. Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej, Biuletyn Informacyjny „Solidarność” oraz odezwy na czas stanu wojennego. Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku Postanowieniem z 15.02.1982 odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego w związku z brakiem dowodów wskazujących na to, że Kazimierz Łukaszewicz rozpowszechniał lub udostępniał innym osobom te wydawnictwa oraz że prowadził nielegalną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Bi 173/102 (Pg. Śl. II-27/82).
.