Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Demianiuk
Miejsce urodzenia: Lewki
Data urodzenia: 26-08-1944
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Ksenia
Dodatkowe informacje:

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukarany przez kolegium karą grzywny za rozpowszechnianie materiałów antypaństwowych, wielokrotnie w jego domu przeprowadzano rewizje, podczas pierwszej rewizji skonfiskowano materiały Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim, której był przewodniczącym od maja 1981. W 1982 i w latach następnych wzywany do KPMO na przesłuchania, prześladowany za poglądy polityczne i przynależność związkową, otrzymywał telefony z pogróżkami. Dn. 07.02.1984 Prokurator Prokuratury Rejonowy w Bielsku Podlaskim wydał Postanowienie o zarządzeniu przeszukania, w uzasadnieniu podawał: „Z uzyskanych informacji wynika, że u Michała Demianiuk mogą znajdować się ulotki o treści antypaństwowej”.
Źródło: Uzupełnienie Michała Demianiuka; Postanowienie o zarządzeniu przeszukania z dn. 07.02.1984 (dokument w zbiorach Michała Demianiuka).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Michał Demianiuk rozpracowywany w sprawie jako kierownik Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Prowadzenie sprawy zostało zakończone z powodu zdelegalizowania "Solidarności". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W dn. 02.08.1982 zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO Białystok w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. W dn. 15.03.1985 sprawę przejął do prowadzenia Pion VI RUSW Bielsk Podlaski. Zrezygnowano z opracowania z powodu nieprzydatności. Materiały o sygn. 7474/Ik zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. W trakcie zatrudnienia w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bielsku Podlaskim nie wyrażono, w stosunku do osoby Michała Demianiuka, zgody na dostęp do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w miejscu pracy w związku z negatywnym wnioskiem RUSW w Bielsku Podlaskim, albowiem ww. przejawiał negatywną postawę społeczno-polityczną. IPN Bi 017/44/3 (XXXI/2) oraz zapisy kartoteczne.
.