Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Karol
Nazwisko: Pyzik
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 09-01-1960
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała wojewódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Ryszard Pyzik został zarejestrowany do SOR "Konspiratorzy" 17.08.1982 pod nr KR 26450. Należał do KPN od 1980, po 13.12.1981 członek władz KPN Obszar II. Brał udział w powstawaniu pisma "Opinia Krakowska", oraz innych wydawnictw KPN. Internowany w okresie 03.09.1982 do 27.09.1982. Część dokumentacji z SOR "Konspiratorzy" dot. R. Pyzika zniszczono w styczniu 1990, pozostałe materiały złożono 18.06.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II-gr.), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf (17567/2)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Ryszard Pyzik występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie manifestacji w Nowej Hucie w dniu 31.08.1982. R. Pyzik brał aktywny udział w demonstracji. Został zatrzymany i przesłuchiwany przez SB. W wyniku tego został internowany w okresie 03.09.1982 do 29.09.1982. IPN Kr 07/5245 (5524/III-gr), IPN Kr 096/979 (5524/III-gr)
Akta internowanego Internowany 03.09.1982 decyzją nr 486 KWMO w Krakowie. Od 07.09.1982 umieszczony w ośrodku odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania 27.09.1982 na podstawie decyzji nr 214 KWMO w Krakowie. IPN Rz 57/351
.