Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Mieczysław
Nazwisko: Jankowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 16-03-1963
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Jankowski był figurantem sprawy. Dot. kolportażu wrogich ulotek po wprowadzeniu stanu wojennego oraz podejrzenia utworzenia nielegalnej organizacji i związku młodzieżowego. IPN Po 08/1279 (10974/II).
Akta tymczasowo-aresztowanego Jacek Jankowski został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „od końca stycznia 1982 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Poznaniu działając czynem ciągłym wspólnie i w porozumieniu z innymi rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 08.07.1982. IPN Po 89/66 (58107).
Akta śledcze Dot. rozpowszechniania wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 08.07.1982 postępowanie wobec Jacka Jankowskiego umorzono. IPN Po 04/3475 (14968/III).
.