Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Zwoleń
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-03-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne na organizację "Obóz Zjednoczenia Wielkiej Polski" (OZWP), zwany także "Obozem Zjednoczenia Młodej Polski" (OZMP). Materiały operacyjne z lat 1952-1953. Raporty, plany pracy, doniesienia, sprawozdanie, protokoły przesłuchań, wykazy osób aresztowanych, zdjęcia, plany operacyjne, protokoły rewizji. E. Zwoleń figuruje jako członek OZMP. IPN Kr 075/ 66 t. 1-2 (90/OB)
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Materiały rozpracowania i śledztwa WUBP w Krakowie w sprawie działalności organizacji "Strzelectwo Organizacja Wojskowa ROAK", następnie "Obóz Zjednoczenia Młodej Polski" (OZMP). E. Zwoleń b. członek AK został zatrzymany 02.10.1952 przez Informację Wojskową. Skazany 23.02.1953 na karę 14 lat więzienia za przynależność do OZMP i posiadanie broni. IPN Kr 07/3323 t. 1-5 (3540/III)
Akta sądowe Akta sprawy WSR w Krakowie przeciwko Eugeniuszowi Zwoleniowi, zatrzymanemu przez Informację Wojskową działaczowi organizacji Obóz Zjednoczenia Młodej Polski. Skazany 23.02.1953 z art 86 ust. 2 KKWP na karę 14 lat więzienia. Sąd Najwyższy złagodził w 1955 karę do 4 lat więzienia. Zwolniony 23.06.1956. IPN Kr 110/4956 t. 1-2 (Sr 56/53)
Akta penitencjarne Księga główna więzienia Wronki. E. Zwoleń był osadzony we Wronkach od 16.07.1953. Zwolniony 23.06.1956. IPN Po 3/64; IPN Po 3/72
Akta administracyjne Charakterystyka nr 53, dotycząca organizacji "Obóz Zjednoczenia Młodej Polski", działającej w okresie 1946/47-20.09.1952. Wykaz członków, kwestionariusze osobowe, karty na "czyn przestępczy". E. Zwoleń figuruje jako członek OZMP. IPN Kr 074/52 (53/X)
.