Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wiktor
Nazwisko: Kościaniuk
Miejsce urodzenia: MANIE
Data urodzenia: 06-03-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z otrzymanymi informacjami, iż na terenie Międzyrzeca Podlaskiego istnieje "nielegalna" organizacja młodzieżowa, Wydział V WUBP w Lublinie w 1951 wystąpił do PUBP w Radzyniu Podlaskim o podjęcie przedsięwzięć operacyjnych mających na celu ujawnienie "wrogiej działalności". Jan Kościaniuk znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, jako podejrzany o członkostwo w "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności", która to organizacja miała zajmować się m.in. sporządzaniem i kolportażem wrogich wobec ustroju ulotek, uszkadzaniem linii telefonicznych, czy urządzaniem zasadzek na funkcjonariuszy MO i UB. Po likwidacji organizacji w 1952 materiały sprawy były wykorzystywane do operacyjnej kontroli jej członków do 1966, kiedy to zostały złożone do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie. IPN Lu 08/183/1-2 (O/197)
Akta śledcze Zatrzymany 15.07.1952 i tymczasowo aresztowany na mocy decyzji Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Lublinie za to, że od maja 1951 do dnia 15.07.1952 na terenie szkoły średniej w Międzyrzecu Podlaskim "należał do nielegalnej organizacji p.n. »Związek Ewolucjonistów Wolności«, w której pełnił funkcję szefa Wydziału Gospodarczo-Zaopatrzeniowego". Zwolniony na podstawie amnestii dnia 17.12.1952. Materiały sprawy o sygn. Śl-19758 przerejestrowano na 207/III, zmikrofilmowano i zniszczono. Zachował się mikrofilm (mkf. 207/3). IPN Lu 0220/92 (mkf. 207/3)
Teczka Podręczna Wg wniosku o złożenie teczki materiałów dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Ewolucjonistów Wolności" zachowanego w materiałach arch. o sygn. IPN Lu 08/183/1 wynika, iż wszystkie osoby operacyjnie kontrolowane w tej sprawie zostały ujęte do wykazu, który znajdował się w prowadzonej przez KPMO w Radzyniu Podlaskim teczce podręcznej krypt. "Rój". Teczka ta została zarejestrowana w KWMO w Lublinie pod nr 2849 dn. 08.03.1963 w celu rozpoznania "wrogiego elementu wywodzącego się ze środowiska inteligencji i młodzieży na terenie pow. radzyńskiego". W zachowanej teczce sprawy krypt. "Rój" brak jest jednak wspomnianego wykazu i informacji o nim oraz o osobie Jana Kościaniuka. Jedynie znajduje się krótka charakterystyka organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności". IPN Lu 018/79 (113/IV)
.