Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Teodor
Nazwisko: Bałuch
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Data urodzenia: 08-11-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany dn. 16.12.1981 na podstawie Decyzji nr 89 o internowaniu wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie, z powodu, że "w okresie stanu wojennego nawiązywał do strajku i niepokojów społecznych". Od 16.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie, od 23.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony z internowania dn. 18.09.1982 na podstawie Decyzji nr 96 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że "ustały przyczyny uzasadniające internowanie". IPN Gd 162/156, IPN Po 161/1.
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się dokumentacja związana ze złożeniem w 1982 przez Jana Bałucha – działacza "Solidarności" i osoby internowanej – wniosku o wyjazd emigracyjny za granicę. Materiały zawierają informacje dotyczące działalności wyżej wymienionego w NSZZ „Solidarność”. Jan Bałuch - aktywny działacz "Solidarności", w miejscu pracy jawnie występował przeciwko ustrojowi PRL oraz przeciwko PZPR, SB i MO. Otwarcie podkreślał swoją przynależność do "Solidarności": "dnia 26.08.1982 w Nidzicy będąc uczestnikiem Mszy w miejscowym kościele demonstracyjnie przyczepił sobie znaczek organizacyjny NSZZ "Solidarność". Internowany w okresie 16.12.1981 - 16.09.1982 za to, że "nawoływał do strajku i niepokojów społecznych". Po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia jego zachowanie nie uległo zmianie. Wobec powyższego zgody na wyjazd emigracyjny udzielono. IPN Bi 132/2074/23 (EAOL 86614).
.