Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Jarosz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-01-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta SOS krypt. "Wolni" przekształconej następnie w SOR "Fanatycy". Jan Jarosz w listopadzie 1967 jako uczeń LO w Krakowie założył organizację młodzieżową. Organizacja nosiła nazwy "Związek Prawdziwych Polaków", "Polskie Stronnictwo Narodowe", ostatecznie "Armia Wyzwolenia". Wykonywał i kolportował ulotki o treści antykomunistycznej oraz sporządzał napisy na murach. Zatrzymany przez SB 03.03.1970. Areszt tymczasowy od 05.03.1970. Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z dnia 20.07.1970 śledztwo umorzono. Materiały złożono 25.09.1970 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 11246/II-gr. IPN Kr 010/10605, t. 1-65 (11246/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Jarosz był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Fakir". Rejestrowany 05.10.1977 pod nr KR 19349 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Od jesieni 1977 działacz ROPCiO, następnie SKS. Organizator kółka samokształceniowego w zakresie najnowszej historii Polski i kolporter wydawnictw niezależnych. Sprawę zakończono i materiały złożono 09.06.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 16146/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta o sygn. 16146/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta sądowe Akta śledztwa i sprawy przeciwko Janowi Jaroszowi ps. "Jerzy", "Roger", założycielowi organizacji młodzieżowej "Armia Wyzwolenia", działającej w okresie 1967-1970. Wykonywał ulotki i napisy o treści "Precz z PZPR", "Pomścimy Katyń" na terenie Krakowa. Zatrzymany przez SB 03.03.1970, tymczasowe aresztowanie od 05.03.1970. Śledztwo umorzono decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z dnia 20.07.1970 i postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z 07.08.1970 nakazano umieszczenie Jana Jarosza w zakładzie zamkniętym. Postanowieniem z 11.06.1971 Sąd Wojewódzki w Krakowie uchylił postanowienie z 1970 i nakazał zwolnienie Jana Jarosza. IPN Kr 4/433 (IV Kow 178/70)
Akta administracyjne Występuje w aktach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie jako twórca organizacji młodzieżowej działającej w latach1967-1970. Akta zawierają oceny i opracowania analityczne, wykaz agentury, plan pracy, opis działań operacyjnych w "ochranianych" środowiskach. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta penitencjarne Jan Jarosz został zatrzymany 03.03.1970. Areszt tymczasowy od 05.03.1970. W okresie 06.03.1970-01.09.1970 osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie w związku z działalnością w organizacji młodzieżowej "Armia Wyzwolenia". IPN Kr 081/82 (38/1272/70)
Akta paszportowe Akta paszportowe Jana Jarosza. Pozostawał w zainteresowaniu Wydziału III KWMO w Krakowie. Wydział Paszportowy KWMO w Krakowie każdorazowo był zobowiązany informować jednostkę operacyjną o ubieganiu się o paszport przez Jana Jarosza. IPN Kr 37/205563 (EAKR 205563)
.