Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: Wielka Wieś
Data urodzenia: 02-06-1943
Imię ojca: Józef
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Edward Dudek był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Przystań". Został zarejestrowany 16.07.1982 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Czołowy działacz NSZZ "Solidarność" w FSC Starachowice. Kontynuował działalność związkowa po wprowadzeniu stanu wojennego. W okresie od stycznia do sierpnia 1982 kolportował ulotki oraz wydawnictwa NSZZ "Solidarność". W dniu 26.08.1982 zatrzymany, następnie aresztowany. Skazany 22.10.1982 przez sąd WOW na karę 2 lata więzienia. Materiały SOR zostały złożone 30.06.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12616/II. IPN Ki 025/1160 t. 1-2 (12616/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Edward Dudek był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Cichy". Został zarejestrowany 25.06.1985 przez Pion V SB RUSW w Starachowicach pod nr KI 25351. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Stachowicach, był we władzach TKZ NSZZ "S" w FSC Starachowice. Prowadzenie KE zakończono 22.06.1989 i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 13236/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Edward Dudek był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Komisja" KI 29157. Został zarejestrowany 22.09.1989 przez Pion V SB RUSW w Starachowicach pod nr KI 28814. Był działaczem TKZ NSZZ "Solidarność" w FSC w Starachowicach. Brał udział w tworzeniu od 1988 jawnych struktur związku. Prowadzenie sprawy zakończono 29.09.1989, a materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 13315/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach w sprawie E. Dudka i innych oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego. Zatrzymany 26.08.1982. Sprawę skierowano do sądu. Skazany 22.10.1982 przez sąd WOW w Kielcach na karę 2 lata więzienia. Akta 7607/III zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru śledztwa WPG w Kielcach w sprawie rozpowszechniania na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach druków o treści opozycyjnej przez członków NSZZ "Solidarność", w tym przez Edwarda Dudka. Sprawę skierowano z aktem oskarżenia do sądu WOW w Kielcach. IPN Ki 92/37 (Śl II 89/82)
Akta sądowe Akta Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie Edwarda Dudka i innych. Zatrzymany 26.08.1982. Aresztowany 28.08.1982. oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego z art. 48 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Skazany 22.10.1982 na 2 lata więzienia. Po wniesieniu rewizji Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 24.01.1983 zmieniła wyrok na karę 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. IPN Kr 47/216 (SoW 645/82)