Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Werblan
Miejsce urodzenia: Tarnopol
Data urodzenia: 30-10-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:

Historyk i politolog; red. nacz. „Nowych Dróg” od 1972 do 1974.
1940-1943 robotnik w sowieckich kołchozach;
1943-1947 służba w WP;
od 08.1946 w PPS, a nast. w PZPR; od 20.05.1947 zatrudniony jako pracownik umysłowy w Wydziale Polityczno-Propagandowym CKW PPS, a od 1.10.1947 delegowany do pracy w Komisarycznym Wojewódzkim Komitecie PPS w Białymstoku (z jednoczesnym urlopowaniem ze stanowiska zajmowanego w Wydziale Polityczno-Propagandowym CKW PPS).
1952-1955 studia na UW i INS przy KC PZPR;
AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [KC PZPR, CK], sygn. 23819; AAN, KC PZPR, CK, sygn. 24573; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 438.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Ii Sekretarz KW Kielce PZPR 1948 1952 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 438.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 21-12-1948 28-07-1956 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 69, 82.
Inspektor sekretariat KC Warszawa PZPR 01-08-1954 1956 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 438.
Kierownik Wydział Propagandy i Agitacji KC Warszawa PZPR 28-03-1956 2-08-1956 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 131.
Członek KC Warszawa PZPR 28-07-1956 07-1981 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 86, 97.
Kierownik Wydział Propagandy i Prasy KC Warszawa PZPR 02-08-1956 21-11-1956 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 131.
Kierownik Wydział Propagandy KC Warszawa PZPR 21-11-1956 5-01-1960 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 131.
Kierownik Wydział Nauki i Oświaty KC Warszawa PZPR 05-01-1960 16-02-1963 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 121.
Kierownik Wydział Nauki i Oświaty KC Warszawa PZPR 01-09-1964 16-02-1971 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 121.
Członek sekretariat KC Warszawa PZPR 12-1971 02-1974 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 438.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 15-02-1974 2-12-1980 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 23819; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Dyrektor Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC Warszawa PZPR 26-02-1974 20-05-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 438; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 144.
Członek BP KC Warszawa PZPR 15-02-1980 2-12-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Operacyjne zabezpieczenie osoby Karta EO-4/77 [karta z kartoteki Biura "C"]: "Nazwa wydziału i departamentu: MSW DEP III(OKKP) Wydz. VIII nr rejestracyjny 95875, data Zapisu: 86.03.07, kategoria operacyjne zabezpieczenie osoby, wyrejestrowano dnia 26.01.1990 z powodu nie zgromadzenia materiałów." Karta EO-4A/77 [karta z kartoteki Biura "C"]: data zapisu 86.03.07. treść zapisu: "nr rejestracyjny 95875, wielokrotnie sprawdzany przez różne jednostki, [później dopisano] Wyrejestrowano". Karta E-16: data zapisu: 26.02.1989: "treść zapisu: "Drugostronnie wymieniony zarejestrowany do nr. 95875, pozostaje w zainteresowaniu Wydz. VIII Dep. III MSW." Karta E-16: data zapisu: 4.04.1989. "Informacja o zmianie pracownika operacyjnego." Karta E-16: data zapisu: 26.01.1990. "Wyrejestrowanie." Zapis w dzienniku rejestracyjnym MSW: "Zarejestrowany w marcu 1986 pod Nr 95875 przez Zespół Operacyjny D. III w kategorii zabezpieczenie, przekazany do W. VIII D. III, dnia 27.02.1989, zdjęty z ewidencji 08.02.1990 powód rezygnacja." IPN BU 2001215/9 Dokumenty związane ze sprawą nie zachowały się. Sygnatura dziennika rejestracyjnego MSW.