Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Andrzej
Nazwisko: Szeremeta
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 22-08-1939
Imię ojca: Emil
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Jacek Szeremeta występuje w materiałach jako działacz KPN i kandydat tej partii na posła w wyborach, w 1989 roku. Materiały zarchiwizowano 18.06.1990 w Wydziale „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 (17567/II-gr)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ akta internowanego Jacek Szeremeta był rozpracowywany w ramach SOR "Konspiratorzy". Zarejestrowany 17.08.1982 pod nr KR 26445 przez Wydział III KWMO w Krakowie. Działacz NSZZ "Solidarność", oraz konspiracyjnych struktur KPN w Krakowie, druk i kolportaż wydawnictw KPN. Internowany decyzją KWMO w Krakowie z dnia 01.09.1982. Zwolniony z internowania w dniu 15.10.1982. Materiały operacyjne wyłączone z SOR "Konspiratorzy" i połączone z aktami internowania. W dniu 05.08.1985 akta złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie do nr 16691/II-gr. Akta zniszczono w 1989, zachował się mikrofilm 16691/II. IPN Kr 0101/172 (16691/II-gr.)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jacek Szeremeta występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Internowany 07.09.1982 na podstawie decyzji nr 474 KWMO w Krakowie z dnia 01.09.1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie i osadzony w ośrodku odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania 21.101.982 na podstawie decyzji KWMO w Krakowie z dnia 15.10.1982. IPN Rz 57/394
.