Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Męczyński
Miejsce urodzenia: RZECZYCA
Data urodzenia: 22-08-1935
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z otrzymanymi informacjami, iż na terenie Międzyrzeca Podlaskiego istnieje "nielegalna" organizacja młodzieżowa, Wydział V WUBP w Lublinie w 1951 wystąpił do PUBP w Radzyniu Podlaskim o podjęcie przedsięwzięć operacyjnych mających na celu ujawnienie "wrogiej działalności". Czesław Męczyński znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, jako podejrzany o członkostwo w "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności", która to organizacja miała zajmować się m.in. sporządzaniem i kolportażem wrogich wobec ustroju ulotek, uszkadzaniem linii telefonicznych, czy urządzaniem zasadzek na funkcjonariuszy MO i UB. Po likwidacji organizacji w 1952 materiały sprawy były wykorzystywane do operacyjnej kontroli jej członków do 1966, kiedy to zostały złożone do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie. IPN Lu 08/183/1-2 (O/197)
Akta śledcze Zatrzymany 13.07.1952 i tymczasowo aresztowany na mocy decyzji Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Lublinie za to, że na terenie Międzyrzeca Podlaskiego należał do "nielegalnych" organizacji prowadzących działalność antypaństwową występując pod ps. "Lis" – "Wicher". Prowadzone w sprawie śledztwo zostało zakończone 21.10.1952 sporządzeniem aktu oskarżenia. Materiały sprawy o sygn. Śl-8335 przerejestrowano na 1844/III. IPN Lu 01/737 (1844/III)
Akta sądowe Dn. 09.12.1952 oskarżony o to, że od grudnia 1950 do dnia zatrzymania 13.07.1952 na terenie Międzyrzeca Podlaskiego "usiłował przemocą zmienić ustrój państwa polskiego" przez to, że był członkiem "nielegalnej organizacji" (początkowo bez nazwy) przez siebie kierowanej, a następnie "Nieugięci" w grupie "Lechowców" wyodrębnionej z organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności", w której działając pod ps. "Lis" – "Wicher" m.in. sporządzał i rozklejał ulotki o treści antyradzieckiej. Wyrokiem z 09.02.1953 WSR w Lublinie został skazany na karę 9 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia. Na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 karę więzienia w dn. 09.06.1956 Sąd Wojewódzki w Lublinie złagodził do 4 lat. Odbywał ją w więzieniu w Lublinie, w więzieniu Sosnowiec-Radocha, w więzieniu w Jaworznie i w Centralnym Więzieniu w Sztumie. Więzienie opuścił 13.07.1956. IPN Lu 30/569
Akta penitencjarne Wg księgi głównej więźniów więzienia w Lublinie został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Lublinie z 17.07.1952 i osadzony w tymże więzieniu dn. 19.07.1952 po doprowadzeniu przez WUBP w Lublinie. W dn. 02.07.1953 został przetransportowany do Więzienia Sosnowiec- Radocha. IPN Lu 3/32
Teczka Podręczna Wg wniosku o złożenie teczki materiałów dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Ewolucjonistów Wolności" zachowanego w materiałach arch. o sygn. IPN Lu 08/183/1 wynika, iż wszystkie osoby operacyjnie kontrolowane w tej sprawie zostały ujęte do wykazu, który znajdował się w prowadzonej przez KPMO w Radzyniu Podlaskim teczce podręcznej krypt. "Rój". Teczka ta została zarejestrowana w KWMO w Lublinie pod nr 2849 dn. 08.03.1963 w celu rozpoznania "wrogiego elementu wywodzącego się ze środowiska inteligencji i młodzieży na terenie pow. radzyńskiego". W zachowanej teczce sprawy krypt. "Rój" brak jest jednak wspomnianego wykazu i informacji o nim oraz o osobie Czesława Męczyńskiego. Jedynie znajduje się krótka charakterystyka organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności". IPN Lu 018/79 (113/IV)
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Lublinie postanowieniem z 05.11.1991 uznał za nieważny wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 09.02.1953. Wpis na podstawie IPN Lu 30/569
.