Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Kamila
Nazwisko: Bajer
Nazwisko rodowe: Klemensiewicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-03-1921
Imię ojca: Zeonon
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne/ Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Irena Klemensiewicz w okresie okupacji była łączniczka Szefa Sztabu Komendy Okręgu AK - Kraków. Ujawniła się 09.10.1945 w stopniu ppor. Rozpracowywana przez UB i SB. Materiały złożono w 1966 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 1278/II. IPN Kr 010/1251 (1278/II)
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Irena Klemensiewicz występuje w materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Krakowie, w sprawie grupy Stefana Rybickiego kapitana Legii Cudzoziemskiej zajmującego się w okresie 1945-1946 przerzutem osób z Polski za granicę, w tym działaczy podziemia. IPN Kr 07/544 t. 1-3 (645/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Akta internowanego Irena Bajer profesor UŚ w Katowicach była aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) na UŚ. Internowana decyzją nr III/52 KWMO w Katowicach. Zatrzymana w areszcie KWMO w Katowicach. Internowanie uchylono 19.12.1981. Kontrolowana operacyjnie w ramach SOS o krypt. "Elekt". Zarejestrowana 01.07.1981 pod nr rej. 46874. Przewodnicząca KOWzP na uczelni. SOS przekwalifikowano 09.11.1982 na KE "Elekt". Prowadzenie KE zakończono 01.09.1989. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 38572/II. IPN Ka 036/2353 (38572/II)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. Irena Bajer występuje w aktach jako osoba internowana. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu nr Z-7021 do Wszystkich Krajów Świata w okresie od 20.02.1982 do odwołania wniesione przez Wydział III KWMO w Katowicach z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" i KOWzP. Odmowa wydania paszportu na wyjazd pielgrzymkowy do Włoch w 1982. Po interwencji kardynała F. Macharskiego otrzymała paszport na jednokrotny wyjazd. Zastrzeżenie anulowano w 1985. IPN Kr 37/13635 (EAKR 13635)
.