Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Stanisław
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Łapy-Dębowina
Data urodzenia: 04-01-1944
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Mieczysław Stanisław Łapiński został zarejestrowany do sprawy dn. 20.10.1982 pod nr rej. Bk 29169 jako delegat na Walny Zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Prowadzenie sprawy zostało zakończone z powodu zdelegalizowania "Solidarności". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 22.10.1987 kontrolowany przez Pion VI RUSW w Łapach w ramach KE "Łącznik" (brak informacji o charakterze prowadzenia sprawy). Materiały o sygn. 4361/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 22.10.1987 kontrolowany przez pion VI RUSW w Łapach w ramach KE "Łącznik". W dn. 21.12.1987 pod tym samym nr rej. został zarejestrowany do SOR "Monter" (nr rejestr. Bk 32067) prowadzonej początkowo przez Wydz. IV, a następnie przez Wydz. VI WUSW Białystok. Sprawa dotyczyła Rady Rolników "Solidarność" Ziemi Białostockiej. Ww. został zarejestrowany do SOR krypt. "Monter" z uwagi, że w dniach 14-15.11.1987 uczestniczył w spotkaniu aktywu Rady Rolników "Solidarności" w Rzeszowie. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z legalizacją "Solidarności". Materiały o sygn. 4361/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.