Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian Jan
Nazwisko: Pruszyński
Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: 07-02-1920
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy J. Pruszyńskiego aresztowanego w dn. 2.04.1946 pod zarzutem przynależności do AK i NZW. Śledztwo po uzupełnieniu wraz z aktem oskarżenia w dn. 7.06.1947 skierowano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. J. Pruszyński został zwolniony z aresztu w dn. 11.07.1947. Materiały zniszczono 12.05.1988 za protokołem brakowania akt Nr 53/88. Akta o sygn. KSL-2208 zniszczono 12.05.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta sprawy J. Pruszyńskiego zatrzymanego w dn. 2.04.1946 przez PUBP Wysokie Mazowieckie pod zarzutem przynależności do AK. W dn. 6.04.1946 zostało wydane postanowienie o tymczasowym areszcie J. Pruszyńskiego z osadzeniem w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Ww. został skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 10.07.1946 na karę 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok za to, że „od chwili wyzwolenia w 1944 pow. Wysokie Mazowieckie spod okupacji niemieckiej do połowy lipca 1945 na terenie pow. Wysokie Mazowieckie brał udział w nielegalnym związku AK” oraz karę 5 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku za przechowywanie broni bez prawnego zezwolenia władzy przez 6 godzin w lipcu 1945 na terenie wsi Gołasze Puszcza. Na mocy dekretu z dn. 2.08.1945 o amnestii obie kary więzienia zostały skazanemu darowane. Wymierzono karę łączną utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok. IPN Bi 212/1646 (Sr 471/47)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe członków nielegalnej organizacji AK Obwód pow. Wysokie Mazowieckie opisanych w charakterystyce nr 91. W aktach zachowały się kwestionariusze osobowe z dn. 20.07.1989 i 05.09.1989, według których J. Pruszyński w okresie: sierpień 1944-wrzesień 1945 był żołnierzem AK na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, w listopadzie 1945 przeszedł do NZW. Posługiwał się ps. „Wicher”. W dn. 2.04.1946 został aresztowany, a następnie skazany na karę 5 lat więzienia, którą to na mocy amnestii darowano. W kwestionariuszu z dn. 20.07.1989 zachowała się informacja, iż ww. do AK wstąpił w 1942, a od 1944 pracował w dziale propagandy naklejając ulotki i odezwy antypaństwowe. Pełnił również funkcję łącznika między dowódcami kompanii AK. IPN Bi 019/134/1, IPN Bi 019/132/4 (2/62)
.