Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Mikołaj
Nazwisko: Gil
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 06-12-1951
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 08.05.1981 pod numerem 22030 przez Wydz. III "A" KWMO w Szczecinie w ramach SO krypt. "Spójnia" (SO o nr. 21199 dotycząca: "wrogiej działalności politycznej" była prowadzona w okresie: 03.11.1980 - 02.06.1983 przez Wydz. III "A" a następnie Wydz. V KWMO Szczecin; w dniu 16.06.1983 materiały SO złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Szczecin pod sygn. 14763/II, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 2/90 z 12.01.1990). Waldemar Gil był zarejestrowany w wyżej wymienionej sprawie do 31.07.1981. Rozpracowanie operacyjne W. Gila kontynuowano w ramach SOS krypt. "Konstruktor". Karta DE-14 oraz E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 21199 z dziennika rejestracyjnego Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 22030 z dziennika rejestracyjnego Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 14763 z dziennika archiwalnego akt działu II Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 2361 z protokołu brakowania akt II nr 2/90, sygn. IPN Sz 0012/514; karta DE-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
W dniu 31.07.1981 W. Gil został przerejestrowany na figuranta SOS o krypt. "Konstruktor" (numer 22030). Sprawę prowadził Wydz. III "A" KWMO Szczecin. W ramach prowadzonej sprawy W. Gil był rozpracowywany jako osoba podejrzewana o "wrogą działalność" i "wykorzystywanie NSZZ >>Solidarność<< do negatywnej działalności politycznej". Sprawę zdjęto z ewidencji 03.05.1982 i złożono w archiwum Wydz. C" KWMO w dniu 05.05.1982 pod sygn. 14020/II, następnie wybrakowano za protokołem brakowania nr 3/90 z 11.01.1990. Poz. 22030 z dziennika rejestracyjnego Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 14020 z dziennika archiwalnego akt II Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin; poz. 482 z protokołu brakowania akt II nr 3/90 Wydz. "C" KWMO/WUSW Szczecin, sygn. IPN Sz 0012/515; zapis w bazie danych ZSKO-88. Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, że SOS krypt. "Konstruktor" została przejęta przez Wydz. V KWMO Szczecin. Wg zapisów w ZSKO-88 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej 04.02.1982.
W teczce TW ps. „Maciek” (nr rej. Sz 11794) znajdują się doniesienia dotyczące Waldemara Gila, jednego z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność" w CBK ZNTK. Teczka TW założona w 1972 r. przez Wydz. III KWMO Szczecin, prowadzona następnie przez Wydz. II KWMO/WUSW Szczecin i Ref. V RUSW Stargard Szczeciński do 1.02.1988. Doniesienia dot. W. Gila z dn. 13.02.1982, 14.05.1982, 11.06.1982, 30.09.1982. IPN Sz 0010/1225 (48456/I).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/309697 (EASZ 309697).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 27/09 zarządzenie z dn. 22.12.2009 dot. Waldemara Gila. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.