Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Danuta
Nazwisko: Rydlińska
Miejsce urodzenia: Cieplice Śląskie Zdrój
Data urodzenia: 10-12-1949
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Anna Rydlińska była figurantem sprawy. Dnia 16.03.1982 SOS przekształcono w SOR. Sprawa dot. nielegalnej działalności w ramach b. NSZZ „Solidarność”. Materiały o sygn. 11110/II zniszczono za prot. nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 11110/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta tymczasowo-aresztowanego Anna Rydlińska została tymczasowo aresztowana, podejrzana o to, że „w okresie od 13.12.1981 r. do 22.04.1982 r. w Poznaniu jako członek NSZZ »Solidarność« przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od takiej działalności i w warunkach przestępstwa ciągłego wspólnie z innymi osobami: - organizowała i uczestniczyła w zebraniach poświęconych tworzeniu nowych form działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego; - przygotowywała, sporządzała, przechowywała i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa i inne materiały o treści związkowej; - uczestniczyła w zbiórkach pieniężnych na cele związkowe”. Areszt uchylono 08.06.1982. IPN Po 89/180 (58013).
Akta śledcze Anna Rydlińska została objęta postępowaniem w związku z podejrzeniem o zorganizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w okresie stanu wojennego. IPN Po 04/3465 (14958/III).
Akta prokuratorskie Anna Rydlińska była oskarżona o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w okresie trwania stanu wojennego 13.12.1981-22.04.1982 na terenie WPK Poznań. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 5/6 (Ds. 31/82).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 08.06.1982 Anna Rydlińska została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz karę grzywny. IPN Po 76/320 (III K 87/82).
.