Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Marek
Nazwisko: Fellmann
Nazwisko rodowe: Fellmann
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 21-05-1952
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozrzucania ulotek o „wrogiej treści” i wymalowania napisu „Precz z PZPR” oraz zrywania plakatów PZPR na terenie Spółdzielni Inwalidów „SINPO” w Poznaniu. W toku rozpracowania ustalono, że odpowiadał za to pracownik spółdzielni – Karol Fellmann. Sprawę zakończono, gdyż po umorzeniu śledztwa i zwolnieniu z aresztu nie stwierdzono, aby K. Fellmann „podjął działalność niezgodną z obowiązującym porządkiem prawnym”. IPN Po 08/1250 (10904/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Karol Fellmann został tymczasowo aresztowany w sprawie „sporządzania napisów o treści wrogiej PZPR i kolportowania ulotek dot. działalności »Solidarności«”. Areszt uchylono 28.05.1982. IPN Po 89/36 (57757)
Akta kontrolne śledztwa Karol Fellmann był podejrzewany o to, że „od 13.12.1981 r. do 12.03.1982 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« przy Spółdzielni Inwalidów »SINPO«, której działalność związkowa została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności: sporządzając w budynku produkcyjnym spółdzielni »SINPO« siedem napisów o treści »Precz z PZPR« i szubienicę z podpisem PZPR, sporządzając i kolportując na terenie spółdzielni »SINPO« około 60 ulotek o treści »Solidarność zwycięży« i »PZPR zdrajca narodu«”. Postępowanie umorzono. IPN Po 04/3467 (14960/III)
.