Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Wawrzyniec
Nazwisko: Modelski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 24-06-1964
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 09.04.1984 Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została przekształcona w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Jacek Modelski rejestrowany do sprawy 12.03.1984. Dot. „nielegalnej organizacji młodzieżowej »Konfederacja Młodej Polski – Pokolenie Walczące-Warta«”. Sprawa zakończona, ponieważ umorzono prowadzone wcześniej śledztwo, a „dalsza kontrola figurantów nie wykazała, aby kontynuowali nielegalną działalność”. IPN Po 08/1907 (12322/II)
Akta kontrolne śledztwa Jacek Modelski był podejrzewany o to, że „od 1981 r. do czerwca 1984 r. w Poznaniu brał udział w działalności nielegalnej młodzieżowej organizacji (…), zajmując się między innymi rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a przez to wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz malowaniem antypaństwowych haseł”. Zarzucano mu także „udział w pomocy w zawieszeniu w grudniu 1982 r. flagi białej z napisem »Chwała poległym w 1956 r.« na wznoszonym budynku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”. Śledztwo zakończono na mocy amnestii. IPN Po 04/3536 (15060/III)
Akta prokuratorskie Jacek Modelski był podejrzewany o to, że „od 1981 r. do czerwca 1984 r. w Poznaniu brał udział w działalności nielegalnej młodzieżowej organizacji »Konfederacja Młodej Polski-Rokosz« (…), zajmując się między innymi rozpowszechnianiem bezdebitowych wydawnictw, ulotek zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a przez to wyrządzić szkodę interesom PRL oraz malowaniem wrogich w treści haseł”. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. IPN Po 5/15 (Ds. 44/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Jacek Modelski został tymczasowo aresztowany 05.06.1984, jako powód podano, że „od 1981 r. do czerwca 1984 r. brał udział w działalności nielegalnej młodzieżowej organizacji, której istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, zajmując się m.in. rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw zawierających w treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a przez to wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz malowaniem antypaństwowych haseł”. Areszt uchylono 25.07.1984 na mocy amnestii. IPN Po 89/137 (61683)
.